Z PRZYJEMNOŚCIĄ przedstawiamy NASZE OSIĄGNIĘCIA W BADANIACH ARTROGRAFII

Published: 5 July 2023

W trakcie 43 kongresu PLTR we Wrocławiu mieliśmy również przyjemność przedstawić nasze osiągnięcia w badaniach ARTROGRAFII

Musisz wykonać takie badanie i nie wiesz gdzie? Zapraszamy 💜

Wrocław ☎ 717242222

Wykonujemy badania wszystkich stawów tą techniką.

Artrografia jest zaawansowaną techniką obrazowania układu mięśniowo-szkieletowego i służy do szczegółowej oceny struktur stawowych. Klasyczne badania metodą rezonansu magnetycznego umożliwiają odpowiednią ocenę uszkodzeń niewielkich struktur bez podania środka kontrastowego, jednak nie przewyższają wartością diagnostyczną badania artrografii, szczególnie w przypadku uszkodzeń obrąbka stawowego. Najczęściej wykonuje się artrografię stawu ramiennego, biodrowego i nadgarstkowego.

Badanie artro MR polega na podaniu środka kontrastowego bezpośrednio do jamy stawu. Iniekcja może być wykonywana pod kontrolą ultrasonograficzną lub fluoroskopową w zależności od ośrodka. Zaletą wykorzystania USG podczas badania jest możliwość oceny tkanek miękkich otaczających staw, dzięki czemu zapobiega się ewentualnym uszkodzeniom, oraz dynamicznej oceny podania roztworu kontrastu do jamy stawu.

Po iniekcji środka cieniującego wykonywane są obrazy T1-zależne z saturacją tkanki tłuszczowej, w których podany roztwór gadolinu charakteryzuje się wysoką intensywnością sygnału. Wypełniając uszkodzenia obrąbków i chrząstek pozwala na ich lepsze uwidocznienie.
Celem niniejszej prezentacji jest przedstawienie krok po kroku przebiegu badania artrografii w rezonansie magnetycznym w naszej pracowni. Ponadto przedstawimy przypadki, w których badanie artro MR było pomocne i miało przewagę nad klasyczną metodą obrazowania stawów w MR.

PLTR 2.png

English version:

Arthrography is an advanced imaging technique of the musculoskeletal system that is used for a detailed evaluation of joint structures. Classic magnetic resonance imaging (MRI) examinations allow for adequate evaluation of small structure injuries without the use of contrast agents, but do not exceed the diagnostic value of arthrography, particularly in cases of joint capsule injuries. Arthrography is most commonly performed on the shoulder, hip, and wrist joints.

Arthro-MR examination involves the direct injection of a contrast agent into the joint cavity. The injection may be performed under ultrasound or fluoroscopic guidance, depending on the facility. The advantage of using ultrasound during the examination is the ability to evaluate the soft tissues surrounding the joint, which helps prevent potential damage and provides dynamic assessment of the injection of the contrast solution into the joint cavity.

After the injection of the contrast agent, T1-weighted images with fat saturation are obtained, in which the injected gadolinium solution is characterized by high signal intensity. Filling defects in the joint capsule and cartilage allow for better visualization.

The aim of this presentation is to provide a step-by-step overview of the arthro-MR examination process in our facility. Additionally, we will present cases in which arthro-MR examination was helpful and had an advantage over the classical MRI method of joint imaging.